Thursday, December 1, 2016

ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា ១០ ផ្ដល់ចំណូលដល់បុគ្គលិកច្រើនជាងគេ

ថ្មីៗនេះវិបសាយ Glassdoor បានបញ្ចេញបញ្ជីចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង ២៥ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ ពីក្រុមហ៊ុននៅអាមេរិកដែលផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលដល់បុគ្គលិកច្រើន... thumbnail 1 summary

ថ្មីៗនេះវិបសាយ Glassdoor បានបញ្ចេញបញ្ជីចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង ២៥ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ ពីក្រុមហ៊ុននៅអាមេរិកដែលផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលដល់បុគ្គលិកច្រើនជាងគេ។ ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំង ២៥ មានក្រុមហ៊ុន ២០ ជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា ហើយខាងក្រោមនេះជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទាំង ១០ ដែលផ្ដល់បានច្រើនជាងគេ៖


១. Jupiter Networks
 • ចំណូលជាមធ្យមគិតទាំងBonus ៖ ១៥៧ ០០០ដុល្លារ
 • ចំណូលគោល ជាមធ្យម៖ ១៣៥ ០០០ដុល្លារ
២. Google
 • ចំណូលជាមធ្យមគិតទាំងBonus ៖ ១៥៣ ៧៥០ដុល្លារ
 • ចំណូលគោល ជាមធ្យម៖ ១២៣ ៣៣១ដុល្លារ 
៣. Vmware
 • ចំណូលជាមធ្យមគិតទាំងBonus ៖ ១៥២ ១៣៣ដុល្លារ
 • ចំណូលគោល ជាមធ្យម៖ ១៣០ ០០០ដុល្លារ
៤. Amazon Lab126
 • ចំណូលជាមធ្យមគិតទាំង Bonus ៖ ១៥០ ១០០ដុល្លារ
 • ចំណូលគោល ជាមធ្យម៖ ១៣៨ ៧០០ដុល្លារ
៥. Cadence Design Systems
 • ចំណូលជាមធ្យមគិតទាំងBonus ៖ ១៥០ ០១០ដុល្លារ
 • ចំណូលគោល ជាមធ្យម៖ ១៤០ ០០០ដុល្លារ
៦. Facebook
 • ចំណូលជាមធ្យមគិតទាំងBonus ៖ ១៥០ ០០០ដុល្លារ
 • ចំណូលគោល ជាមធ្យម៖ ១២៧ ៤០៦ដុល្លារ
៧. Twitter
 • ចំណូលជាមធ្យមគិតទាំងBonus ៖ ១៥០ ០០០ដុល្លារ
 • ចំណូលគោល ជាមធ្យម៖ ១៣៣ ០០០ដុល្លារ
៨. Box
 • ចំណូលជាមធ្យមគិតទាំងBonus ៖ ១៥០ ០០០ដុល្លារ
 • ចំណូលគោល ជាមធ្យម៖ ១៣០ ០០០ដុល្លារ
៩. Walmart eCommerce
 • ចំណូលជាមធ្យមគិតទាំងBonus ៖ ១៤៩ ០០០ដុល្លារ
 • ចំណូលគោល ជាមធ្យម៖ ១២៦ ០០០ដុល្លារ
១០. SAP
 • ចំណូលជាមធ្យមគិតទាំងBonus ៖ ១៤៨ ៤៣១ដុល្លារ
 • ចំណូលគោល ជាមធ្យម៖ ១២០ ០០០ដុល្លារ
ប្រភពពី៖ dnt-news.com


loading...